Máy chạy bộ Bạc Liêu

Website đánh giá, so sánh các máy chạy bộ tại Bac Liêu

Giáo dục

Trọng tài kinh tế tiếng Anh là gì? Cách thức hoạt động của Trọng tài

Định nghĩa về Trọng tài kinh tế 

Trọng tài kinh tế là phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế một cách hòa bình, khi tranh chấp xảy ra giữa các bên trong hợp đồng kinh tế mà không thể giải quyết được thông qua thương lượng thì một trong các bên hoặc cả hai bên tự nguyện đưa vấn đề, tranh chấp cho bên thứ ba do hai bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Các quy tắc trọng tài đưa ra một phán quyết, sẽ làm cho một phán quyết ràng buộc đối với cả hai bên. Bên thứ ba trở thành trọng tài viên (còn được gọi là trọng tài chính) được lựa chọn bởi cả hai bên hoặc một tổ chức trọng tài. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Trọng tài không giống như khiếu nại nhà đầu tư, trong đó nhà đầu tư cáo buộc hành vi sai trái từ phía nhà môi giới, nhưng không có tranh chấp cụ thể với nhà môi giới đó, mà nhà đầu tư tìm kiếm thiệt hại. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Đặc trưng của trọng tài kinh tế

Tự nguyện, chuyên nghiệp, linh hoạt, tiết kiệm.

Trọng tài kinh tế tiếng Anh là gì ?

Trọng tài kinh tế trong tiếng Anh định nghĩa với cụm từ Economic arbitrator

Một số từ vựng liên quan:

  • pleading: tranh tụng. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

  • lawsuit: vụ kiện
  • defendant: bị đơn
  • plaintiff: nguyên đơn
  • Ordinance: pháp lệnh
  • complaints related to: những khiếu nại liên quan đến….
  • letter of authority: giấy ủy quyền
  • reconciliation : hòa giải

Cách thức hoạt động của Trọng tài

Về mặt thực tế, trọng tài tương tự như một vụ kiện nhưng có thể thích hợp hơn cho tất cả các bên do các cam kết về thời gian và chi phí thấp hơn. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Khi một nhà đầu tư hoặc nhà môi giới có tranh chấp cụ thể với một nhà môi giới đã đăng ký với cơ quan quản lý ngành tài chính, họ có thể đệ đơn lên cơ quan quản lý đó, trong đó nêu rõ hành vi sai trái bị cáo buộc và số tiền họ đang đòi bồi thường thiệt hại. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Cơ quan quản lý ngành tài chính sẽ chỉ định một hội đồng gồm ba chuyên gia trong ngành tài chính, những người, trừ khi bên bị thiệt hại yêu cầu khác, sẽ không được tuyển dụng trong ngành chứng khoán. Điều này nhằm loại bỏ sự thiên vị, nhưng nếu một trong các bên nghi ngờ rằng một thành viên của ban hội thẩm có sự thiên vị, họ có thể yêu cầu thay đổi. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *