Máy chạy bộ Bạc Liêu

Website đánh giá, so sánh các máy chạy bộ tại Bac Liêu

Giáo dục

Đất nước đang phát triển tiếng anh là gì? Thế nào là đất nước đang phát triển?

Đất nước đang phát triển tiếng anh là gì ?- Và bạn muốn tìm hiểu thêm về nhiều kiến thức về nó. Đừng lo, bài viết dưới đây sẽ đáp ứng cho bạn !

Để miêu tả tình trạng kinh tế của các nước nghèo hơn của thế giới, được bắt đầu sử dụng trong những năm 1960 để thay thế các cụm thuật ngữ ít hoàn chỉnh hơn như kém phát triển hoặc lạc hậu.

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Đất nước đang phát triển tiếng anh là gì ?

Đất nước đang phát triển tiếng anh là: developing country

Các từ vựng liên quan:

Outsourcing (n): việc sử dụng nhân công bên ngoài

Standard of living (nc): mức sống

Multinational company (n): công ty đa quốc gia

Productivity (n): khả năng sản xuất

Balance (n): cân bằng

Supply and demand: cung và cầu

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Labour exploitation (n): bóc lột lao động

Transnational company (n): công ty xuyên quốc gia

Vast array (nc): một lượng lớn, phong phú

Global scale (nc): quy mô toàn cầu

Intergrated (adj): tổng hợp, tổng cộng

Inflation (n): lạm phát

Sustainablity (n): bền vững

Sustainable (adj): mang tính bền vững

Life expectancy (n): tuổi thọ kỳ vọng

Industrialisation (n): công nghiệp hóa

Income inequalities (n): bất bình đẳng trong thu nhập

Developing country (n): nước đang phát triển

Developed country (n): nước đã phát triển

Thế nào là đất nước đang phát triển ?

Các nước đang phát triển dùng để chỉ các nước có trình độ phát triển kinh tế và xã hội thấp, trái ngược với các nước phát triển. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế ngày nay, mức sống của một số nước đang phát triển không chênh lệch nhiều so với các nước phát triển, ngược lại, một số nước đang phát triển lại trượt vào nhóm nước kém phát triển nhất do mức sống ngày càng giảm sút.

Không phải tất cả các nước đang phát triển đều có cùng một chuẩn nghèo. Tuy nhiên, nhiều quốc gia có những tiêu chí chung. Mặc dù không có định nghĩa chính thức nào tồn tại, nhưng một quốc gia đang phát triển được đánh dấu bằng tốc độ phát triển công nghiệp thấp, sản xuất nông nghiệp thấp và gia tăng dân số quá cao so với mức tăng thu nhập quốc dân. Các nước này, cùng với các nước giàu hoặc các nước công nghiệp phát triển, sau đó cố gắng thực hiện các phương tiện cần thiết để nâng cao mức sống của cư dân của họ, cả trên quan điểm kinh tế và xã hội. 

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Trong khi chúng ta nói đến thế giới thứ ba cho đến những năm 1990, thuật ngữ “các nước đang phát triển”, và đặc biệt là “các nước đang phát triển” hiện đang được cộng đồng quốc tế sử dụng rộng rãi. Sự thay đổi về từ vựng này đáng chú ý là do việc sử dụng không thích hợp và khía cạnh khó chịu của các thuật ngữ như “thế giới thứ ba” hoặc “các nước kém phát triển”. 

Tuy nhiên, trong khi “nước đang phát triển” là một thuật ngữ trên hết là kinh tế và được thành lập bởi các tổ chức như Ngân hàng Thế giới hoặc Tổ chức Thương mại Thế giới , thì Liên hợp quốc lại thích nói đến các nước LDCs: Các nước kém phát triển hơn. Loại thứ hai không tạo thành một danh mục cụ thể nhưng đại diện cho phần yếu nhất của các nước đang phát triển.

Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *